CG

dostępne w rozmiarach (średnica zewnętrzna w mm):
CG3 = 0,08g/szt
CG4 = 0,15g/szt
CG5 = 0,19g/szt.