WO

dostępne w rozmiarach (średnica wewnętrzna w mm):
WO6 = 0,42g/szt
WO8 = 0,79g/szt
WO11 = 1,61g/szt
WO12 = 1,63g/szt
WO17 = 2,35g/szt
WO18 = 2,72g/szt.