WOK

klipsy z kasetką wywiniętą, dostępne w rozmiarach (średnica w mm), próba 925
WOK8 = 1,37g/szt
WOK12 = 2,21g/szt
WOK17 = 3,02g/szt
WOK18 = 3,39g/szt.