WP

dostępne w rozmiarach (średnica wewnętrzna w mm):
WP4 = 0,30g/szt
WP5 = 0,37g/szt
WP6 = 0,48g/szt
WP8 = 0,87g/szt
WP11 = 2,00g/szt
WP12 = 2,04g/szt
WP17 = 3,12g/szt
WP18 = 3,59g/szt
.