ZBR

dostępne w rozmiarach:
ZBR 4,2=0,36g/szt
ZBR 3,7=0,26g/szt
ZBR 3,2=0,19g/szt.