ZNK

dostępne w długości: 3,5mm – 48mm
grubość drutu 0,7mm.